AENet 4.0 Ansaldo Energia seleziona fornitori strategici

10 Dicembre 2019

AENet 4.0 Ansaldo Energia seleziona fornitori strategici